NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Plan för verksamhet och ekonomi 2019 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har lämnat förslag till budget och plan för verksamhet och ekonomi för 2019. Regionfullmäktige godkänner denna.

Verksamhetens dimensionering bygger på beräkningar av behandlingsvolymer som gjordes inför Skandionklinikens tillkomst. Remitteringen av patienter har tagit längre tid än planerat och har bidragit till att intäkterna inte uppnått budgeterad nivå. En ny finansieringsmodell har utvecklats för att Kommunalförbundet ska komma i ekonomisk balans.

Beslut: enligt förslag

Budget

Program
14 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019