NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Cecilia Dalman Eek (S) om situationen på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Socialdemokraterna Interpellation Cecilia Dalman Eek

Program
6 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige