NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Andreas Hektor (S) om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

Socialdemokraterna Interpellation Andreas Hektor journaler

Program
5 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige