NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Interpellation av Andreas Hektor (S) om Framtidens vårdinformationssystem (FVM) och kommunernas journaler

Socialdemokraterna Interpellation Andreas Hektor journaler

Program
5 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019