Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Hemställan om regionstyrelsens godkännande av upplösning av obeskattade reserver

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar att Västtrafik AB vid behov får lösa upp obeskattade reserver upp till 72 miljoner kronor i samband med 2018 års bokslut, om underskott är hänförlig till ökade indexkostnader.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik

Program
12 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige