NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Hemställan om regionstyrelsens godkännande av upplösning av obeskattade reserver

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Regionfullmäktige beslutar att Västtrafik AB vid behov får lösa upp obeskattade reserver upp till 72 miljoner kronor i samband med 2018 års bokslut, om underskott är hänförlig till ökade indexkostnader.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik

Program
12 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019