NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 5 november 2019

Can Altintasli (V) frågar ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om kompetens på kvinnosjukvården på Östra Sjukhuset.

Hannyah Jörtoft (SD) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnsson (L), om ljusbehandlingar på hudmottagningen i Mariestad.

Matz Dovstrand (SD) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnsson (L), om Skaraborgsmodellen.

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) frågar ordföranden i norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Linda Jansson (M), om tryggheten för dalslänningarna.

Jesper Johansson (V) frågar ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om tjänstepersonernas resor.

Håkan Lösnitz (SD) frågar ordförande i styrelsen för folkhögskolorna, Eva Ternegren (MP), om anpassningskurser för synskadade.

Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Henrik Ripa (M), om vårdköer.

Bille Karlsson (V) frågar ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, Pär Johnson (L), om bemanning på ortopediavdelningen.

Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Håkan Lösnitz Hannyah Jörtoft Can Altintasli Bille Karlsson Matz Dovstrand Kerstin Joelsson-Wallsby Jesper Johansson

Program
3 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019