NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Janette Olsson (S) om sjuksköterskebrist

Regionfullmäktige 5 november 2019

Socialdemokraterna Interpellation Janette Olsson

Program
5 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019