NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om insatser på nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 5 november 2019

Avslag för motion om insatser på nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen (15:16)

Soili Brunberg (MP) och Satu Rekola (MP) har lämnat en motion om insatser på det nationella minoritetsspråket finska i Västra Götalandsregionen (VGR). Eftersom VGR ingår i det finskspråkiga förvaltningsområdet får organisationen ett statsbidrag på 250 000 kronor per år. Motionsställarna föreslår att bidraget används till att införa telefontider på finska i sjukvårdsupplysningen 1177 och till att dela ut Sverigefinska ungdomsförbundets språkpaket till nyblivna föräldrar på BVC.

Motionsyttrandet från avdelning mänskliga rättigheter lyfter att gällande 1177 förespråkas en nationell lösning för de nationella minoritetsspråken och om detta inte är möjligt en lösning via Tolkförmedling Väst. Sedan år 2012 har VGR och kommittén för mänskliga rättigheter valt att rikta statsbidraget, efter en överenskommelse med de finska representanterna i samrådet för nationella minoriteter, mot barn och unga vuxna. Det är därför viktigt med en fortsatt systematisk och långsiktig satsning via statsbidraget på barn och unga vuxna. En princip gällande statsbidragets användning hittills har varit att inte använda bidraget till saker som förvaltningslagen föreskriver, exempelvis rätten till tolk och översättningar inom hälso-och sjukvården.

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

SD reserverade sig till förmån för eget yrkande

Motion Miljöpartiet Soili Brunberg Satu Rekola

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019