Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 19-21

Regionfullmäktige 5 november 2019

19. Anmälan av inkomna motioner (15:47)

Motion av Malin Sjunneborn (S) om utbildningskrav för vårdbiträden i Västra Götalandsregionen

Motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om närvårdsplatser

Motion av Annica Erlandsson (S) om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommuner för att möta den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar

Motion av Hannyah Jörtoft (SD) om att utveckla naturbruksstyrelsen

Motion av Carina Örgård (V) om uppdatering av det nya kunskapsläget gällande rektusdiastas

Motion av Carina Örgård (V) om kartläggning av kunskapsläget när det gäller att identifiera och behandla vestibulit

Motion av Malin Sjunneborn (S) med flera om att efterlevnad av lagen kring nationella minoriteters rättigheter måste förbättras

Motion av Malin Sjunneborn (S) om arbetslösheten bland ungdomar och nyanlända

Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

20. Anmälningsärenden (15:47)

Utgick

21. Valärenden (15:48)

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med.

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Carina Örgård Janette Olsson Håkan Linnarsson Hannyah Jörtoft Malin Sjunneborn Annica Erlandsson Inkomna motioner

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 05 november 2019

Regionfullmäktige 5 november 2019