Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation av C. Brännberg (KD) om Kinnekullebanan

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

3. Interpellation av Conny Brännberg (KD) om upprustning av Kinnekullebanan (09:48)

Conny Brännberg (KD) frågar Louise Jeppson (S), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, följande:

Vilka möjligheter ser du att kunna få till stånd en revidering, rörande Kinnekullebanan, av nuvarande plan?

Ser du några andra finansieringsmöjligheter för Kinnekullebanan där Västra Götalandsregionen kan vara en drivande part?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314116

Interpellation Kristdemokraterna Conny Brännberg Kinnekullebanan Modernisering

Program
3 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023