NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

14. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023, del 1 av 2

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

14. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023 (14:31)

Mötet ajourneras och återupptas klockan 15:00.

Beslut: Ärendet återremitteras.

Budget Detaljbudget 2023 Återremittering

Program
13 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023