Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

21. Motion om Högsbo sjukhus som Sahlgrenskatomt

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att Högsbo sjukhus blir en fjärde Sahlgrenskatomt (15:38)

Håkan Lösnitz (SD) har föreslagit att regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att Nya Högsbo Sjukhus blir en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i stället för Sjukhusen i väster.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster och fastighetsnämnden. Bedömningen är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset snarare behöver avlastas än tillföras uppdrag inom länssjukvård för att kunna fokusera på sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård.

En ny översyn av den politiska organisationen och den övergripande styrmodellen kommer att göras inför nästkommande mandatperiod där det på nytt ingår att se över ansvarsområden för respektive sjukhusstyrelse.

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: Enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo sjukhus

Program
16 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023