Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7. Interpellation av Patric Cerny (L) om endometrios

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

7. Interpellation av Patric Cerny (L) om endometrios (11:27)

Patric Cerny (L) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

Vilka insatser kommer du vidta för att fler kvinnor kan diagnostiseras tidigare och att själva diagnostisering kan förbättras?

Vilka åtgärder kommer att genomföras för att stärka vården för kvinnor som drabbas av endometrios?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314415

Interpellation Liberalerna Patric Cerny Endometrios

Program
7 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023