Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

22. Motion från S om arbetskläder och arbetsskor

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

22. Motion av Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) om arbetskläder och arbetsskor bör ingå till regionens anställda (15:56)

Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) föreslår att regionfullmäktige ska utreda hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen, att både hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom serviceförvaltningar inkluderas i utredningen, att redovisa vilka yrkesgrupper inom regionen som får arbetskläder och skor och om det skiljer sig inom dessa yrkesgrupper, samt om olika yrkesgrupper hanteras olika redovisa hur dessa skillnader kan tas bort för att säkra att alla yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och skor får tillgång till det.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden, servicenämnden, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, tandvårdsstyrelsen och personalutskottet som sammanställt till regionstyrelsen. Samtliga instanser har föreslagit att motionen bifalls (godkänns).

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning som ska vara klar senast den 31 augusti 2023 om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen.

Beslut: Enligt förslag.

Motion Socialdemokraterna Helén Eliasson Malin Sjunneborn Arbetskläder Arbetsskor

Program
17 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023