Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

9. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om varmvattenbassänger

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

9. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om varmvattenbassänger i Västra

Götalandsregionen (16:26)

Maria Lindgren (SD) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

På vilket sätt anser du att reumatiker, strokepatienter och andra patientkategorier i behov av träning och rehabilitering i varmvattenbassäng ska få sitt behov av detta tillgodosett?

Anser du att alla patientgrupper har samma värde och rätt till lika vård och rehabilitering?

Om ja på fråga 2, hur kommer det sig i så fall att ni inte har tagit hänsyn till det behov som finns och de protester som uppstått i samband med nedläggning av varmvattenbassänger?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314417

Sverigedemokraterna Interpellation Maria Lindgren Varmvattenbassänger

Program
20 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023