Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om krisberedskap

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om revisionens kritik om avsaknad av krisberedskapsplaner (16:14)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

Vilket ansvar har du i egenskap av regionstyrelsens ordförande för att se till att Västra Götalandsregionen har på plats de olika kris och beredskapsplaner som krävs?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314416

Sverigedemokraterna Interpellation Håkan Lösnitz Krisberedskap

Program
19 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023