Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Eget kapital och obeskattade reserver i budget 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023

13. Eget kapital och obeskattade reserver i budget 2023 (14:19)

Eget kapital och obeskattade reserver ska användas restriktivt och vara av tillfällig karaktär. Det här beslutet avser framställningar för 2023.

Regionfullmäktige beslutar följande:

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 3,2 miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs botaniska trädgårds ansökan om att använda 495 000 kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige godkänner naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 3 miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige avslår styrelsens för NU-sjukvårdens ansökan om att använda 10,6 miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs symfoniker AB att lösa upp 5 miljoner kronor av obeskattade reserver.

Regionfullmäktige godkänner att styrelsen för Regionteater Väst AB löser upp 300 000 kronor av obeskattade reserver.

Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att använda 125,7 miljoner kronor av eget kapital.

Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att få använda 216 miljoner kronor av reserveringen av eget kapital på 1,4 miljarder kronor.

Beslut: enligt förslag

Budget Regionteater Väst AB NU-sjukvården Regionstyrelsen Eget kapital Obeskattade reserver 2023 Regionhälsan Göteborgs botaniska trädgård Naturbruksstyrelsen Göteborgs symfoniker AB

Program
12 av 20
Publicerad
onsdag 26 april 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 18 april 2023