Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1. Inledning

Regionfullmäktige 26 september 2023

Inledande formalia (inleds klockan 09:30)

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Beslutsärende

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (klockan 09:34)

Länsstyrelsen har utsett följande nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige: Ledamöter: Jörgen Andersson (SD) Högsäter, Carina Svensson (S) Bollebygd. Ersättare: Terje Skaarnes (SD) Färgelanda, Krister Andersson (S) Fristla, Sara Andersson (S) Borås.

Följande personer har avsagt sig uppdraget till regionfullmäktige: Sylvia Håkansson (SD) Göteborg, Hilda Andersson (S) Västra Frölunda, Kirsti Marie Aasum (MP) Dals Långed, Jenny Hagström (V) Lidköping, Hampus Bergman (S) Uddevalla.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

Avsägelser Nyvalda Mötesvård

Program
1 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023