Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation om åtgärder för patientköer

Regionfullmäktige 26 september 2023

3. Interpellation av Staffan Setterberg (KD) om strukturella åtgärder för att minska dagens patientköer (klockan 10:47)

Staffan Setterberg (KD) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

Vilka strukturella åtgärder kommer du att ta initiativ till för att uppnå ökad effektivitet med bibehållen och/eller ökad kvalitet samt minskade öppenvårdsköer i vårt sjukvårdssystem?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=319893

Interpellation Staffan Setterberg Patientköer

Program
3 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023