Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

19. Motion om regionfullmäktiges valurna

Regionfullmäktige 26 september 2023

19. Motion av Daniel Andersson (L) om regionfullmäktiges valurna (klockan 14:54)

Daniel Andersson (L) har i motion anmäld på regionfullmäktige den 29 november 2022 föreslagit att regionfullmäktiges presidium ska ge i uppdrag till en i regionen verksam konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare att ta fram en valurna som representerar Västra Götalandsregionen (VGR) och att den ska presenteras för regionfullmäktige till regionens 25-årsjubileum.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och uppdrar till kulturnämnden att påbörja processen för framtagande av förslag på konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare verksam i Västra Götaland som får i uppdrag att formge Västra Götalandsregionen nya valurna. Finansieringen ska hanteras inom ramen för regionfullmäktiges budget.

Motion Liberalerna Daniel Andersson Valurna

Program
12 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023