Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

20-22. Motioner, Anmälning- och Valärenden

Regionfullmäktige 26 september 2023

20. Anmälan av inkomna motioner (klockan 15:02)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

Motion av Conny Brännberg (KD) om Tillgång till kollektivtrafik för delegater vid

kongresser

Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om HPV-vaccination för pojkar till och

med 18 års ålder

Motion av Maria Lindgren (SD) och Håkan Lösnitz (SD) om Inför hyrstopp och

skapa egna bemanningspooler i hela Västra Götaland

Motion av Anna-Lena Holberg (M) och Linda Jansson (M) om Stärkt utbildning

och kompetensutveckling kring kvinnlig könsstympning

Motion av Daniel Andersson (L) och Lars Tysklind (L) om Fröbank för vilda växter

Motion av Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) om Förbättrad mammografi för

kvinnor över 74

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att remittera motionerna till regionstyrelsen för beredning.

21. Anmälningsärenden (klockan 15:09)

Beslut: Regionfullmäktige noterar ett anmälningsärenden till dagens sammanträde.

22. Valärenden (klockan 15:09)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag

Inkomna motioner

Program
13 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023