Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7. Interpellation om ätstörningsvården

Regionfullmäktige 26 september 2023

7. Interpellation av Pär Lundqvist (L) om ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen (klockan 15:53)

Pär Lundqvist (L), frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden följande:

Ser du ett behov av att utöka ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen?

Hur ser du på att erbjuda fristående alternativ och behandlingsmetoder inom ätstörningsvården framöver?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320228

Interpellation Ätstörningar Pär Lundqvist

Program
17 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023