Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

17. Motion om regional medicinsk riktlinje

Regionfullmäktige 26 september 2023

17. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger (klockan 13:50)

Ärendet bordläggs på grund av att motionärerna inte var närvarande vid mötet.

Motion Sverigedemokraterna Rose-Marie Antonsson Åse Nicklasson

Program
10 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023