Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

8. Interpellation om framtiden för närsjukhusen

Regionfullmäktige 26 september 2023

8. Interpellation av Pär Johnson (L) om framtiden för närsjukhusen i Västra Götalandsregionen (klockan 16:13)

Pär Johnson (L) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

Hur ser du på närsjukhusens roll i regionens vårdkedja?

Avser du att stärka regionens närsjukhus?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451103?agendaItemId=320229

Interpellation Liberalerna Pär Johnson Närsjukhus

Program
18 av 18
Publicerad
tisdag 26 september 2023