Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Styrdokument

Regionfullmäktige 29 november 2011

Styrdokument fastslagna för 2012

(Ärende 8) För att öka tydligheten kring Västra Götalandsregionens styrdokument beslutar regionfullmäktige varje år vilka visioner, policys och riktlinjer som gäller för kommande året. Överordnat styrdokument är budgeten som årligen fastställs av fullmäktige. Budgeten innehåller, förutom de ekonomiska ramarna, de frågor som politikerna vill att verksamheterna ska fokusera på och arbeta med det kommande året. Budgeten och övriga styrdokument uttrycker regionens förhållningssätt och ska ligga till grund för verksamheternas arbete.

Sedan förra årets beslut har två tidigare styrdokument ersatts med nya: Miljöpolitiskt program 2011-2013 har ersatt Miljöpolicyn från 2004 och IS/IT-strategi 2012-2013 har ersatt IT-visionen från 2007. Tre nya styrdokument har tillkommit: Riktlinjer för medlemskap i organisationer, Krisledningsplan samt Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård.

Fullmäktige beslutade att fastslå styrdokumenten för 2012 och slog samtidigt fast att budgeten är det överordnade styrdokumentet för regionens verksamheter.

Program
7 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011