Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Handlingsplan kompetensplattform

Regionfullmäktige 29 november 2011

13.26 Regionstyrelsen godkännde kompetensplattform

(Ärende 12) I december 2009 etablerade Västra Götalandsregionen, på regeringens uppdrag, en kompetensplattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering i Västra Götaland. Tillsammans med länets fyra kommunalförbund har regionen tagit fram en handlingsplan som bland annat innehåller långsiktiga mål för just detta.

Syftet med handlingsplanen är att skapa en långsiktig strategisk inriktning som samhällsaktörer kan ställa sig bakom och stödja för att stärka samarbetet mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken.

Regionfullmäktige godkände Handlingsplan för Kompetensplattform Västra Götaland.

Program
9 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011