Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Monica Selin m.fl.

Regionfullmäktige 29 november 2011

14.00 Motion om barns rättigheter besvarad

(Ärende 18) I en motion från maj 2011 föreslår Monica Selin (KD) och Valéria Kant (KD) att Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för barn och unga och att utreda ett Barnbokslut.

Handlingsplanen ska ha sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter och bland annat öka kunskapen hos olika yrkesgrupper om barns rättigheter och gynna samarbetet mellan olika verksamheter som möter barn. Barnbokslutet ska bland annat innebära att regionen gör en årlig uppföljning av de verksamheter som kommit i kontakt med barn och familjer.

Kommittén för rättighetsfrågor konstaterar i ett yttrande att en handlingsplan för att tillämpa FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2010-2014 finns framtagen. Handlingsplanen innehåller också bland annat metodutvecklingsarbete kring barnrättsbokslut.

Med kommitténs yttrande som underlag anser regionfullmäktige att motionen är besvarad.

Motion Kristdemokraterna Valéria Kant Monica Selin

Program
13 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011