Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avsägelser och anmälan av nyvalda, Anmälan av inkomna motioner, Valärenden

Regionfullmäktige 29 november 2011

Regionfullmäktige beslutade att anta valberedningens förslag om val till styrelser och nämnder. Fullmäktige beslutade bland annat om ledamöter och ersättare till de två nya styrelserna för primärvård.

Två motioner

Två motioner lämnades i under sammanträdet

Gunilla Levén (M) om medarbetarundersökningar

Jimmie Stranne (SD) om medborgarförslag till regionfullmäktige

Program
15 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011