Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av prissättning, Redovisning av bifallna motioner

Regionfullmäktige 29 november 2011

13.53 Motioner redovisas i fullmäktige

(Ärende 17) Enligt kommunallagen ska alla motioner som inte beretts klart inom ett år anmälas till regionfullmäktige i en så kallad motionsbalans. I årets motionsbalans finns 40 motioner. Regionfullmäktige har tidigare beslutat att alla bifallna motioner också ska redovisas i fullmäktige. Elva motioner har bifallits sedan juni 2011.

Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna handlingar till handlingarna.

13.50 Prissättning av lokaler revideras

(Ärende 16) Den konkurrensutsatta verksamheten inom Västra Götalandsregionen ska kunna verka under samma förutsättningar som privata aktörer. Därför beslutade regionfullmäktige att marknadshyra ska tillämpas vid uthyrning av lokaler som ägs av Västra Götalandsregionen, både till de konkurrensutsatta delarna av såväl den egna tandvården som verksamheterna inom VG Primärvård.

Program
12 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011