Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Reglementen för primärvårdsstyrelser, Kommunalförbund för språktolkförmedling

Regionfullmäktige 29 november 2011

13.29 Reglemente för primärvårdsstyrelser

(Ärende 13) Från den 1 januari 2012 ersätts dagens fem primärvårdsstyrelser med två.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa de framtagna reglementena. Regionfullmäktige beslutade också att den ena, kallad "Primärvårdsstyrelsen", kommer att ha ansvar för de offentliga vårdcentralerna och som ingår i vårdvalssystemet VG Primärvård och att den andra, kallad "Styrelsen för beställd primärvård", kommer att ha ansvar för den övriga verksamheten, exempelvis ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och barn- och ungdomsmedicin.

13.32 Ny organisation för språktolkförmedling

(Ärende 14) Tillsammans med fem västsvenska kommuner vill Västra Götalandsregionen bilda ett kommunalförbund för att öka kvaliteten och tillgängligheten på området språktolkning. Syftet är också att de tolktjänster som erbjuds ska bidra till att grundläggande rättigheter om likabehandling, saklighet och opartiskhet uppnås.

Regionfullmäktige beslutade bland annat att Västra Götalandsregionen och kommunerna Göteborg, Borås, Trollhättan, Uddevalla och Mariestad bildar ett kommunalförbund för att tillgodose behovet av språktolkar. På sikt ska även andra kommuner kunna ansluta sig. Regionfullmäktige beslutade också att Västra Götalandsregionen beställer samtliga tolktjänster från det nya kommunalförbundet.

Program
10 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011