NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Arvodesbestämmelserna, Fastighetsregleringsavtal, Investeringsplan 2011-2012

Regionfullmäktige 29 november 2011

Förslag till förtydligande av arvodesbestämmelser

(Ärende 9) Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag för att förtydliga arvodesbestämmelserna. Förslaget innebär att en politiker, som för att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, tagit så mycket tjänstledigt att det påverkar antalet betalda semesterdagar har rätt till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Om ett sammanträde förläggs till en dag då den förtroendevalde har semester har den förtroendevalda inte rätt till ersättning.

Regionfullmäktige godkände förslaget till förändringar i arvodesbestämmelserna.

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 29 november 2011

Regionfullmäktige 29 november 2011