Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förnyad kulturpolitik

Regionfullmäktige 18 september 2012

Ny kulturstrategi

(Ärende 8) En mötesplats i världen, så heter den nya kulturstrategin som regionfullmäktige behandlade vid dagens sammanträde. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens vision för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en ny övergripande inriktning för kulturpolitiken på regionnivå. Västra Götalandsregionen vill vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, utnyttja tekniken och öka internationaliseringen.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag. Beslutet avgjordes genom votering. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna ändrings och tilläggsyrkanden.

För mer information om kulturstrategin se pressmeddelandet från regionstyrelsen den 4 september

Kulturstrategin

Kultur

Program
7 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012