Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Att avveckla kärnkraften

Regionfullmäktige 18 september 2012

Motion om att avveckla kärnkraften – en folkhälsofråga besvarad

(Ärende 16) Birgitta Losman med flera (MP) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska ta initiativ till att tillsammans med kommuner och andra aktörer motverka brytning och slutförvaring av uran i Västra Götaland. Dessutom vill motionärerna att Västra Götalandsregionen, utifrån folkhälsoperspektivet, ska initiera en dialog med regeringen med flera för att fastställa en plan för hur kärnkraftsproduktionen vid Ringhals ska kunna avvecklas.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med miljönämndens och folkhälsokommitténs yttranden där de nämner att Västra Götalandsregionen bör föra en dialog med regeringen om lagstiftningen men att också att dialogen med regeringen måste föras utifrån flera aspekter och också omfatta kärnkraften som företeelse snarare än en specifik anläggning. Nämnden och kommittén anser vidare att en insats mot uranbrytning bör riktas till de berörda kommunerna Skövde och Falköping och en överenskommelse om att kommunerna använder sin möjlighet att förbjuda brytning i området.

Beslutet avgjordes genom votering.

Motion Votering Miljöpartiet Miljö kommuner Birgitta Losman

Program
20 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012