NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Regionalt barnskyddsteam

Regionfullmäktige 18 september 2012

Införande av barnskyddsteam ska utredas

(Ärende 18) Monica Selin (KD) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till ett barnskyddsteam. Teamet ska höja kompetensen och underlätta och höja kvaliteten på medicinska utredningar och anmälningar vid misshandel och sexuella övergrepp på barn.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att regionstyrelsen därmed ska utreda förutsättningarna och ett uppdrag för ett barnskyddsteam inom Västra Götalandsregionens verksamhet.

Motion Barn Kristdemokraterna Monica Selin

Program
22 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012