Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionfullmäktige 18 september 2012

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland

(Ärende 9) Kollektivtrafiken ska fördubblas, och fler ska välja att åka kollektivt istället för med bil. Det framgår av trafikförsörjningsprogrammet som beskriver kollektivtrafikens utveckling i länet, fram till år 2025.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna det Regionala trafikförsörjningsprogramets första fyra delmål. Regionfullmäktige beslutade även att återremittera delmål mål fem i trafikförsörjningsprogramet, om självfinansieringsgraden till kollektivtrafiknämnden för att utredas ytterligare.

Beslutet om delmål fem avgjordes genom votering.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.

Program
18 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012