Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Akademi, arbetsordning och företagshälsovård

Regionfullmäktige 18 september 2012

Motion om företagsakademi för kvinnor besvarad

(Ärende 19) Mimmi von Troil (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen initierar en samverkan med lämpliga parter för att skapa en särskild företagsakademi för kvinnor.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad med regionutvecklingsnämndens yttrande. Nämnden anser, efter en remiss till ett tjugotal organisationer att behovet av särskilda insatser för kvinnligt företagande kan behövas men att det kan tillgodoses inom befintliga strukturer. Nämnden rekommenderar dock att kompetens- och kvalitetshöjande insatser kan riktas till rådgivningsorganisationer och inkubatorer för att integrera ett genusmedvetet arbetssätt i deras verksamheter.

Motion om att ställa interpellationer till fullmäktiges ordförande avslås

(Ärende 20) I en motion har Magnus Berntsson (KD) föreslagit att det ska bli möjligt för ledamöterna i regionfullmäktige att ställa frågor och interpellationer till fullmäktiges ordförande.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet motiveras av kommentarerna i kommunallagen. Där står att det formellt är möjligt men inte lämpligt att ställa interpellationer till ordförande och vice ordförande i fullmäktige. Syftet med interpellationerna är att ställa förtroendevalda till svars, som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst område, vilket inte ordföranden i regionfullmäktige har.

Motion om företagshälsovård besvarad

(Ärende 21) Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag att en motion från Cecilia Andersson (C) är besvarad. Andersson vill att dagens utbud av företagshälsovård ska bli mer flexibelt för att kunna anpassas efter förvaltningarnas behov samt att mer kraft läggs på förebyggande åtgärder och hälsofrämjande arbete.

Regionstyrelsen hänvisar sitt beslutsförslag till den översyn av riktlinjerna för företagshälsovård som pågår och ska presenteras under hösten 2012.

Beslutet avgjordes genom votering.

Motion Votering Moderaterna Magnus Berntsson Kristdemokraterna Centerpartiet Cecilia Andersson

Program
23 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012