Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Nytt namn och handikappidrottsstipendium

Regionfullmäktige 18 september 2012

Tydligare regler för handikappidrottsstipendium

(Ärende 15) Regionfullmäktige beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna i reglerna för Västra Götalandsregionens handikappsidrottsstipendium. I den nya formuleringen blir nu tydligare att både enskilda och idrottslag kan söka och få handikappidrottsstipendiet.

Stipendiet inrättades år 2000 för att uppmärksamma personer och idrottslag som genom fina prestationer utmärkt sig inom individuella handikappidrotter. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor och finansieras av kommittén för rättighetsfrågor.

De nya reglerna träder i kraft i och med ansökan till 2013 års handikappidrottsstipendium. Stipendiet delas ut nästa gång i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Nämnden för intern företagshälsa byter namn

(Ärende 14) Nämnden för Hälsan & arbetslivet och Institutet för stressmedicin vill byta namn till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin. Regionfullmäktige beslutade att godkänna namnändringen. Tidigare har förvaltningen, som 1 januari 2012, bytt namn till Hälsan och Stressmedicin.

I nämndens uppgifter ingår bland annat att ansvara för drift, förvaltning och utveckling inom sitt verksamhetsområde, att bedriva forskning utvecklingsarbete och kunskapsspridning om stress, hälsa och psykosocial arbetsmiljö samt att fullgöra överenskommelser om intern företagshälsovård med andra nämnder och styrelser och bolag i regionen.

Program
19 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012