Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional kulturplan, anmälningar och valärenden

Regionfullmäktige 18 september 2012

Motion om ändring i kulturplan besvarad

(Ärende 22) Sverigedemokraterna Michael Andersson och Patrik Ehn vill i en motion att meningen ”I Sverige har ett främlingsfientligt parti valts in i riksdagen” stryks i ”Underlag till kulturplan 2011-2012”.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad och hänvisar till kulturnämndens yttrande. Nämnden menar att det inte går att ändra i det fastlagda dokumentet som fungerar som underlag i förhandlingarna med staten. Arbetet med nästa kulturplan 2013-2015 har påbörjats och kommer att diskuteras och beslutas av fullmäktige under hösten 2012. I samband med revideringsarbetet kommer formuleringen i den nuvarande planen att strykas.

Fyra motioner inlämnade

Fullmäktiges ledamöter lämnade i samband med sammaträdet in fyra motioner.

Martin Andreasson (M) om öppna nätverk i en öppen region.

Marith Hesse (M) om tydligare samarbete mellan BVC och förskolor.

David Josefsson (M) och Martin Andreasson (M) om inrättande av patientsäkerhetsprofessur.

Valéria Kant (KD) om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa.

Motion Sverigedemokraterna Patrik Ehn

Program
24 av 24
Publicerad
tisdag 18 september 2012

Regionfullmäktige 18 september 2012