Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Radion informerar

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Dagordning för idag

Utdelning av Handikappidrottsstipendium 2014

Avtackning av ledamöter som lämnar regionfullmäktige

Frågestund

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2014-2018

Förslag till avtal avseende Samrehab Mark-Svenljunga

Rekommendation om försäljning av Kvalitetsmässan

Erbjudande om vaccin mot hepatit B inom ordinarie barnvaccinsprogram

Förändringar i prislistan för allmäntandvård och specialisttandvård i Västra Götalandsregionen

Kapitaltillskott och inlösen av revers till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Medfinansiering utbyggnad av E20

Motion av Jonas Andersson (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om vårdpersonals patientaktiva tid

Motion av Kurt Karlsson (SD) om svenska språket i tal och skrift inom Västra Götalandsregionen

Motion av Anders Fasth (KD) om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå

Motion av Annika Tännström (M) om telefonrådgivning inom psykiatrin

Motion av Daniel Andersson (FP) om stöd till personer som lider av spelmissbruk

Motion av Marith Hesse (M) och Linn Brandström (M) om mobil ungdomsmottagning

Motion av Annika Tännström (M) om samordnad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Motion av Rosie Rothstein (FP) och Kristina Grapenholm (FP) om medarbetares internationella utbyte

Motion av Conny Brännberg (KD) och Valéria Kant (KD) om att nå småbarnsföräldrar med syfte att förebygga ohälsa bland barn och unga

Motion av Annika Tännström (M) och Marith Hesse (M) om KBTbehandling på internet till unga

Motion av Mariella Olsson (FP) om dietistverksamhet på primärvårdsnivå

Anmälan av inkomna motioner

Program
1 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014