Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Medfinansiering utbyggnad av E20

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Regionfullmäktige beslutade att Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra med 671 miljoner kronor till utbyggnaden av E20 i Skaraborg. Utbyggnaden ska enligt planerna ske i fem etapper mellan 2014 och 2025.

Bakgrunden till förslaget är den avsiktsförklaring som Västra Götalandsregionen och ett antal intressenter i länet, bland annat Skaraborgs kommunalförbund, skickade till regeringen förra sommaren om medfinansiering upp till en miljard kronor för den fortsatta utbyggnaden av E20.

Den 3 april 2014 beslutade regeringen att de fem aktuella etapperna av E20 skulle byggas ut enligt intressenternas förslag under perioden 2014-2025.Regeringens villkor är dock att intressenterna medfinansierar utbyggnaden med 1350 miljoner kronor. Det är ett högre belopp än vad som tidigare diskuterats. Inriktningen är nu att VGR och Skaraborgskommunerna, utöver den tidigare avsiktsförklaringen, även finansierar de ytterligare 350 miljoner kronorna. Avtalen om utbyggnad och medfinansiering skrivs enligt planerna under i december och Västra Götalandsregionens beslut att bidra med 671 miljoner till E20 är beroende av att även övriga finansiärer fattar beslut om att bidra med pengar till utbyggnaden.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsen förslag med ett tilläggsyrkande från Alex Bergström (S) om att ärendet ska tas upp på nytt i fullmäktige om någon av medfinansiärerna inte fattar beslut enligt överenskommelsen. Miljöpartiet och Monica von Martens (-) reserverade sig mot beslutet.

Alex Bergström Miljöpartiet Miljö E20

Program
6 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014