Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om vårdpersonals patientaktiva tid

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Jonas Andersson och Kristina Grapenholm (FP) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en kartläggning av hur mycket tid som olika yrkesgrupper lägger på patientmöten. Motionärerna påtalar att det finns en risk att vårdpersonal har relativt få patientmöten till förmån för andra uppgifter. Studien görs som ett underlag för att initiera olika insatser för att bättre kunna använda den specifika kunskap som olika yrkesgrupper har.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Motion Jonas Andersson Kristina Grapenholm

Program
7 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014