Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Att nå föräldr. med syfte att förebygg. ohälsa bland barn och unga

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Conny Brännberg och Valéria Kant (KD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen, med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, ska stödja en förändring av en ohälsosamma levnadsvanor för barn och unga. Inom VGR bedrivs redan idag förebyggande arbete för att minska barns ohälsa i enlighet med vad motionärerna föreslår och arbetet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer har påbörjats.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Motion Val Barn Kristdemokraterna Conny Brännberg Valéria Kant

Program
15 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014