Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Medarbetares internationella utbyte

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Rosie Rothstein och Kristina Grapenholm (FP) har i en motion påtalat att det är viktigt att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare har en generös attityd gentemot medarbetare som söker tjänstledigt för att utveckla sig inom sin profession eller bidra med sin kompetens genom att arbeta eller studera utomlands. Motionärerna har föreslagit att Västra Götalandsregionen ska ta fram riktlinjer för detta. Idag saknas sådana. Regionstyrelsen har därför föreslagit att regionfullmäktige bifaller motionen och att styrelsen får i uppdrag att tar fram riktlinjer för hur Västra Götalandsregionen som arbetsgivare ska stimulera och möjliggöra medarbetares intresse för internationellt utvecklingsarbete.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag om bifall till motionen.

Motion Folkpartiet Kristina Grapenholm Rosie Rothstein

Program
14 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014