Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 4-8

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

4. Förslag till avtal avseende Samrehab Mark-Svenljunga

I september infördes Vårdval Rehab inom Västra Götalandsregionen och det avtal som hittills har gällt för Samrehab Mark-Svenljunga kan inte längre tillämpas. Därför har det nuvarande avtalet sagts upp. Ett nytt avtal har tagits fram och regionstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till avtal för Samrehab Mark-Svenljunga.

5. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad säljer Kvalitetsmässan

De nuvarande ägarna Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad säljer nu Kvalitetsmässan, som de drivit tillsammans sedan 1989. På tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om försäljning, och Göteborgs stad har tidigare fattat motsvarande beslut. Slutligt avgörande har respektive fullmäktigeförsamling. Ny ägare blir stiftelsen Svenska Mässan.

6. Erbjudande om vaccinering mot hepatit B för barn

Föräldrar ska kunna erbjudas att vaccinera sina barn mot hepatit B samtidigt med de övriga vaccinationerna inom barnhälsovårdens barnvaccinationsprogram. Det vill regionstyrelsen och föreslår därför att regionfullmäktige beslutar detta. Erbjudandet gäller i väntan på ett regeringsbeslut om införande av hepatit B-vaccination i det nationella vaccinationsprogrammet för barn.

7. Förändringar i prislistan för allmäntandvård och specialisttandvård

Från och med den 1 september 2014 ändras Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd. Därför behöver Västra Götalandsregionen förändra prislistan för allmän- och specialisttandvården. Förändringarna är till största delen en teknisk justering eftersom det är det nationella tandvårdsstödet från TLV som initierat förändringen. Några åtgärder är dock nya och måste därför prissättas för första gången.

8. Kapitaltillskott och inlösen av revers till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, har meddelat medlemmarna att bolaget behöver ett kapitaltillskott. Anledningen är att det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag ändrats så att försäkringstagarnas möjlighet att få ut ersättning stärks.

För Västra Götalandsregionens del innebär de nya reglerna att regionen behöver föra över 1,2 miljarder kronor till LÖF. Beloppet består dels av ett garantikapital på drygt 200 miljoner kronor och dels av inlösen av en revers på drygt 1 miljard kronor.

Varken garantikapitalet eller inlösen av reversen påverkar Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat.

Program
5 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014