Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

KBT behandling på internet

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Annika Tännström (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda möjligheterna för KBT-behandling till unga via Internet. Tännström menar att det finns ett behov av att förbättra omhändertagandet av unga med psykisk ohälsa både inom Västra Götalandsregionens verksamheter och inom elevhälsan.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad eftersom det redan idag pågår flera utvecklingsaktiviteter som ligger i linje med vad motionärerna föreslår. Den tekniska plattformen för internetbaserat stöd och behandling beräknas vara i funktion, via 1177 Vårdguiden, i slutet av 2014, men ännu återstår det dock mycket arbete för att utveckla och utvärdera behandlingsprogram för barn och ungdomar.

Motion Moderaterna Psykisk hälsa Barn Annika Tännström

Program
16 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014