Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om arbetsmarknadsfrågor på regional nivå

Regionfullmäktige 7 oktober 2014

Anders Fasth (KD) har i en motion föreslagit att utreda vilka områden/frågor inom arbetsmarknadspolitiken som, i ett pilotprojekt, skulle kunna flyttas från statlig nivå till Västra Götalandsregionen. Motionen handlar om att det finns ett samband mellan regional utveckling och arbetsmarknadspolitik och behovet av att ta ett samlat grepp kring dessa frågor. Flera arbetsmarknadsområden som nämns i motionen sker i olika pågående utvecklingsarbeten inom Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att som del av arbetet med att genomföra VG2020, föreslå fullmäktige uppdra åt styrelsen att skriva till regeringen angående arbetsmarknadspoliska områden där regionen är beredd att ta över ytterligare statligt ansvar inklusive statlig finansiering.

Motion Kristdemokraterna Anders Fasth

Program
9 av 20
Publicerad
tisdag 07 oktober 2014