Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Regionfullmäktige 4 april 2017

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 4 april 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Klockan 13.00 - Information om patientnämndernas årsredovisning 2016

Inledande formalia

 • Mötets öppnande

 • Upprop

 • Val av justerare

 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelse och val av ordförande i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 2. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige

  Diarienummer RS 2016-02675


 3. Frågestund

  Diarienummer RS 2017-00604


 4. Interpellation av Ann-Christine Andersson (S) om bland annat tillgängligheten till vård

  Diarienummer RS 2017-00758


 5. Interpellation av Carina Örgård (V) om fortsatt vård för åldersuppskrivna ungdomar

  Diarienummer RS 2017-01282


 6. Revisionsberättelse för 2016 års verksamhet

  Diarienummer RS 2017-00491(separat tryck)


 7. Bokslutsdispositioner 2016

  Diarienummer RS 2017-00655


 8. Årsredovisning 2016 för Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2017-00628 (separat tryck)


 9. Revidering av finansiella riktlinjer för Västra Götalandsregionen och dess anknutna stiftelser

  Diarienummer RS 2017-00192


 10. Utredning om alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

  Diarienummer RS 2016-05476


 11. Motion av Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet

  Diarienummer RS 2016-03756


 12. Motion av Björn Tidland (SD) och Patrik Silfverklinga (SD) om anslutning till Rökfritt Sverige 2025

  Diarienummer RS 2016-04438


 13. Motion av Daniel Andersson (L) och Mariella Olsson (L) om mammografi för kvinnor 75 år och äldre

  Diarienummer RS 2016-00390


 14. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice

  Diarienummer RS 2016-06043


 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Valärenden

  - Revisionskollegiets förslag till val

  Diarienummer RS 2016-03733

  - Valberedningens förslag till val


 17. Eventuellt fortsättning interpellationer

Anmälningsärenden

 1. Anmälningsärenden

  Diarienummer RS 2017-00030

Information kl. 13.00

A. Information om patientnämndernas årsredovisning 2016


http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Protokoll-och-handlingar/Politiska-handlingar/Regionfullmaktige/">Handlingarna finns att hämta här!

Program
1 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017