Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bokslutsdispositioner 2016

Regionfullmäktige 4 april 2017

Regionfullmäktige godkände förslag till bokslutsdispositioner för 2016. Beslutet innebär att gällande regelverk tillämpas med hänsyn till de beslut som tagits under 2016 avseende godkända underskott.

Enligt Västra Götalandsregionens regelverk bör det egna kapitalet hos förvaltningarna inte vara större än två procent av regionbidraget eller motsvarande. Förvaltningar som redovisar ett negativt eget kapital ska återbetala detta senast efter tre år.

Förslaget till dispositioner innebär att moderförvaltningen tillförs 361,8 miljoner kronor i eget kapital.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

13:25

Program
12 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017