Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Björn Tidland (SD) och Patrik Silfverklinga (SD) om anslutning till Rökfritt Sverig

Regionfullmäktige 4 april 2017

Björn Tidland (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ska ansluta sig till opinionsbildningsprojektet Rökfritt Sverige 2025.

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt drivet av Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja. Målet är att få till stånd ett beslut för en långsiktig utfasningsstrategi för rökning i Sverige.

Regionfullmäktige hänvisar till att många insatser på området redan görs inom VGR och att motionen därmed ska anses besvarad. Regionfullmäktige föreslår också att VGR ställer sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. I sitt remissvar i ärendet skriver hälso- och sjukvårdsstyrelsen att detta ger en viktig signal till att fortsätta och intensifiera det arbete som redan pågår och utveckla de delar som krävs för att uppnå målen som är uppsatta för Rökfritt Sverige 2025.

Beslut: enligt förslag


Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kommentarer/Tid

14:52

Program
16 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017