NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 4 april 2017

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum

Kommentarer / Tid

 09.30

Program
3 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017