Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice

Regionfullmäktige 4 april 2017

Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att inrätta en regiongemensam tillgänglighetsservice som ska kunna slussa patienter till det sjukhus som har kortast kö.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad då det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HoS) beslutade i oktober 2016 att inrätta en regiongemensam samordningsfunktion som ska stödja arbetet med att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionen. I januari i år beslutade HoS om organisation och finansiering av den regionala styr- och samordningsfunktionen som beräknas kunna starta under första kvartalet 2017.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

15:20

Program
18 av 19
Publicerad
tisdag 04 april 2017

Regionfullmäktige 4 april 2017